кривич krv4 (krv4) wrote,
кривич krv4
krv4

Ляхи трошки забздели.W Syrii, na Ukrainie i w obozach dla uchodźców w Europie Putin przygotowuje się do rozmontowania NATO. Fundament naszego bezpieczeństwa, czyli artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, nigdy nie był tak zagrożony jak dziś – pisze na łamach „Wprost” Tomasz Wróblewski. Rosja może próbować przesunąć granice zachodniej bezsilności w głąb Europy i złamać solidarność paktu północnoatlantyckiego. ...
http://www.media.pmpg.pl/pr/302429/wprost-imperium-kontratakuje

В Сирии, на Украине и лагерях беженцев в Европе Путин готовится к демонтажу НАТО. Основа нашей безопасности, а именно статья 5 Североатлантического договора, никогда не была под такой угрозой, как сегодня, - пишет в "Wprost" Томаш Врублевский. Россия может попытаться раздвинуть границы западной беспомощности в глубь Европы и сломать солидарность Североатлантического договора. ...
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments